Top of page
Left of page
Illustraties door
'Crazie Dutch Men'

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke product en dienst van “Fratz en Twwo Kinderfeestjes”.

Themakist

U kunt de themakist reserveren door het bestelformulier volledig in te vullen en naar “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ te verzenden. “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ zal per e-mail bevestigen of de themakist op de aangevraagde datum nog beschikbaar is.

U kunt uw reservering twee weken voor de gereserveerde datum annuleren. Indien u uw reservering later annuleert, bent u de helft van de huurkosten verschuldigd.

Als het huurbedrag op de rekening van “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ staat bijgeschreven, dan zal “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ het draaiboek als PDF bestand 2 weken voor het feest e-mailen.

De themakist kan 1 dag voor het feest bij “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ worden opgehaald. De themakist dient de dag na het feest bij “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ te worden teruggebracht. Indien de themakist niet op tijd wordt teruggebracht, dan zal € 25,00 voor iedere extra dag bij u in rekening worden gebracht. Indien de themakist in zijn geheel niet wordt teruggebracht, dan zal naast de reeds betaalde huur een bedrag ter waarde van de themakist en inhoud daarvan en eventuele extra meegeleverde materialen bij u in rekening worden gebracht.

De themakist wordt alleen meegegeven nadat het huurbedrag op de rekening van “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ staat bijgeschreven, het huurcontract is ondertekend en de borg, die € 50,00 bedraagt, bij het overhandigen van de themakist wordt voldaan. De borg zal worden terugbetaald indien de themakist en inhoud daarvan en eventuele extra meegeleverde materialen compleet en in goede staat worden teruggebracht.

Als de themakist wordt opgehaald, wordt deze en de inhoud daarvan en eventuele extra meegeleverde materialen met u doorgenomen aan de hand van een checklist. Het in ontvangst nemen van de themakist betekent dat de verkleedkist compleet en in goede staat is.

Als de themakist wordt teruggebracht, wordt deze en de inhoud daarvan en eventuele extra meegeleverde materialen met u doorgenomen aan de hand van een checklist. Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, dan worden de vervanging- en/of herstelkosten in rekening gebracht en van de borg afgetrokken.

U hoeft de kleding niet te wassen. Normale vervuiling worden niet op de borg in mindering gebracht. Bij ernstige vervuiling, bijvoorbeeld stift- of lijmvlekken, worden de reinigingskosten op de borg in mindering gebracht.

De themakist, de inhoud daarvan en eventuele extra meegeleverde materialen blijven eigendom van “Fratz en Twwo kinderfeestjes“. Het is niet toegestaan om de themakist, de inhoud daarvan en eventuele extra meegeleverde materialen of het draaiboek aan derden te geven of te verhuren.

De themakist mag alleen onder toezicht van een volwassene door kinderen worden gebruikt.

Theater- en Kasteelfeestjes

U kunt het theater- of kasteelfeestje reserveren door het bestelformulier volledig in te vullen en naar “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ te verzenden. “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ zal per e-mail bevestigen of het theaterfeestje op de aangevraagde datum nog beschikbaar is.

U kunt uw reservering twee weken voor de gereserveerde datum annuleren. Indien u uw reservering later annuleert, bent u de helft van de huurkosten verschuldigd.

Als het huurbedrag op de rekening van “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ staat bijgeschreven, dan zal “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ u informatie over het door u gereserveerde kinderfeestje als PDF bestand 2 weken voor het kinderfeestje e-mailen.

Bij een "Fratz en Twwo" kinderfeestje is het verplicht dat minimaal één ouder of verzorger gedurende het gehele feestje aanwezig is.

Draaiboek

“Fratz en Twwo kinderfeestjes“ zal het draaiboek e-mailen binnen 48 uur nadat het bedrag op de rekening van “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ staat bijgeschreven.

Aansprakelijkheid

Er dient bij elk spel of bij gebruik van de spullen uit de themakist van “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ een volwassene aanwezig te zijn die bepaalt of de onderdelen uit de verkleedkist wel of niet geschikt zijn voor de kinderen. “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ is niet aansprakelijk voor schade of letsel die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de geleverde materialen en/of spellen.

De kleding en/of materialen uit de themakist kunnen van brandgevaarlijke materialen zijn gemaakt. Houd de kleding en/of materialen uit de themakist buiten bereik van vuur. “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die op enigerwijze voortvloeit vanuit het gebruik van eventuele brandgevaarlijke kleding en/of materialen.

Sommige kleding en/of materialen en/of recepten uit kunnen een allergische reactie bij kinderen veroorzaken. Stel u goed op de hoogte van eventuele allergieën van diegene die de kleding en/of materialen en/of recepten gaan gebruiken. “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ is niet aansprakelijk voor allergische reacties die op enigerwijze voortvloeit vanuit het gebruik van kleding en/of materialen en/of recepten.

“Fratz en Twwo kinderfeestjes“ is niet aansprakelijk voor schade of letsel die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de geleverde materialen en/of spellen tijdens de theaterfeestjes.

De koper van het draaiboek is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. “Fratz en Twwo kinderfeestjes“ is niet aansprakelijk voor schade of letsel die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van het draaiboek.

Right of page


Gevestigd te Kortenhoef

W: www.fratzentwwo.nl

E: info@fratzentwwo.nl

M: 0613825823

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Nieuwsbrief

Bottom of page